Informacja

UWAGA!
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu używania - przeczytaj politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przykładowe zdjęcia

  • Aktywne_Ilzanki_31.jpg
  • Aktywne_Ilzanki_33.jpg
  • Aktywne_Ilzanki_36.jpg
  • Aktywne_Ilzanki_37.jpg
  • Kartka_Pwostanie_4.jpg
  • Kartka_Pwostanie_11.jpg
  • Kartka_Pwostanie_14.jpg
Wpisany przez Ireneusz Jaworski   

Deklaracja dostępności

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.biblioteka.ilza.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 25 stycznia 2013r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 25 stycznia 2013r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 28 luty 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 28 luty 2020r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28 luty 2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ireneusz Jaworski adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697 892 452. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Dostępność wejścia

 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna  w Iłży, ul. Warszawska 4 , 27-100 Iłża.
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne znajduje się od ul. Warszawskiej 4. Jest to wejście przeznaczone dla osób chcących skorzystać z wypożyczalni, czytelni oraz Oddziału dla dzieci. Tym wejściem wchodzi się bezpośrednio do budynku, w którym znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych  oraz dalej winda, którą można dojechać na I i II piętro na których mieszczą się poszczególne w/w agendy Biblioteki czyli wypożyczalnia, czytelnia i Oddział dla dzieci. Drugie wejście znajduje się od ul. Ratuszowej do którego prowadzą schody.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dla osób na wózkach  dostęp jest bezpośrednio z ulicy a wewnątrz  podjazd oraz winda.  Brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych jak również brak miejsc parkingowych przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

 

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży istnieje możliwość wypożyczania książek i dostarczania jej do domu poprzez usługę „Książka na telefon”. Informacje udzielane są pod nr. Tel. 48 341 22 55.